Ιατρικές Υπηρεσίες

Τραύμα

 • Χειρουργική Αντιμετώπιση Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων (επισκληρίδιο / υποσκληρίδιο αιμάτωμα, εμπίεσμα, χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αιμορραγία κοιλιακού συστήματος)
 • Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης
 • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία με χρήση Νευροπλοήγησης

Εκφυλιστικές Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

 • Πρόσθια αυχενική δισκεκετομή και σπονδυλοδεσία (ACDF) για την αντιμετώπιση αυχενικής δισκοκήλης ή αυχενικής μυελοπάθειας
 • Αρθροπλαστική αυχένος – τεχνητός αυχενικός δίσκος (ACDA) για την αντιμετώπιση αυχενικής δισκοκήλης
 • Οπίσθια Αυχενική Αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία με κοχλίες στα πλάγια ογκώματα για αντιμετώπιση αυχενικής μυελοπάθειας από οπίσθια συμπίεση
 • Διαδερμική Μικροδισκεκτομή διά σωλήνος για αντιμετώπιση ισχιαλγίας – συμπτωματικής κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου οσφυικής μοίρας
 • Κλασική μικροδισκεκτομή (Gold Standard) για αντιμετώπιση ισχιαλγίας – συμπτωματικής κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου οσφυικής μοίρας
 • Διαδερμική Αποσυμπίεση σπονδυλικού σωλήνα για αντιμετώπιση Νευρογενούς Διαλείπουσας Χωλότητας – οσφυικής στένωσης
 • Κλασική Αποσυμπίεση – πεταλεκτομή σπονδυλικού σωλήνα για αντιμετώπιση Νευρογενούς Διαλείπουσας Χωλότητας – οσφυικής στένωσης
 • Σπονδυλοδεσία με διαυχενικούς κοχλίες και διασωματικούς κλωβούς (PLIF) με χρήση νευροπλοήγησης για αντιμετώπιση αστάθειας σπονδυλικής στήλης – συμπτωματικής σπονδυλολίσθησης
 • Διαδερμική διατρηματική οσφυική σπονδυλοδεσία (TLIF) με χρήση νευροπλοήγησης για αντιμετώπιση βαρειάς τρηματικής στένωσης
 • Σπονδυλοπλαστική για αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης
 • Κυφοπλαστική με μπαλόνι για αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης

Όγκοι Εγκεφάλου – Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

 • Στερεοτακτική βιοψία όγκων εγκεφάλου (με νευροπλοήγηση)
 • Εξαίρεση όγκων εγκεφάλου με χρήση νευροπλοήγησης
 • Εξαίρεση μηνιγγιωμάτων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης
 • Αντιμετώπιση όγκων βάσης κρανίου
 • Αντιμετώπιση όγκων υποφύσεως
 • Εξαίρεση μεταστατικών όγκων εγκεφάλου
 • Εξαίρεση όγκων σπονδυλικής στήλης (πρωτοπαθών και μεταστατικών)

Ενδοεγκεφαλική Αιμορραγία

 • Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων με κλασική κρανιοτομία ή ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Εγκεφαλικά αποστήματα

 • Στεροτακτική βιοψία και παροχέτευση με νευροπλοήγηση εγκεφαλικών αποστημάτων

Νευραλγία Τριδύμου

 • Ελάχιστα επεμβατικές διαδερμικές τεχνικές για αντιμετώπιση νευραλγίας τριδύμου (Συμπίεση γαγγλίου με μπαλόνι, Ραδιοσυχνότητες, Γλυκερίνη)

Περιφερικά Νεύρα

 • Χειρουργική αντιμετώπιση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα – αποσυμπίεση μέσου νεύρου
 • Χειρουργική αντιμετώπιση παγίδευσης ωλενίου νεύρου – αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου

Υδροκέφαλος

 • Μελέτη Υδροκεφάλου και τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφάλου

Ενδοκράνια Υπέρταση

 • Μελέτη Ενδοκράνιας Πίεσης
 • Τοποθέτηση οσφυοπεριτοναϊκής παροχέτευσης για αντιμετώπιση Ενδοκρανίου Υπέρτασης

Επιληψία

 • Χειρουργική αντιμετώπιση φαρμακοανθεκτικής επιληψίας – τοποθέτηση διεγέρτη Πνευμονογαστρικού – VNS (Vagal Nerve Stimulation)

 


Πόνος

 • Τοποθέτηση αντλίας μορφίνης για αντιμετώπιση χρόνιου πόνου ή πόνου κακοήθειας
 • Τοποθέτηση Επισκληρίδιου Νευροδιεγέρτη για αντιμετώπιση χρόνιου πόνου

 

Σπαστικότητα

 • Τοποθέτηση αντλίας μπακλοφένης για την αντιμετώπιση σπαστικότητας