Νευραλγία Τριδύμου

Ο ιστότοπος βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή και εμπλουτίζεται σταδιακά.

Επιτρέψτε μου προς το παρόν να σας ανακατευθύνω σε αξιόπιστους ιστότοπους σχετικά με το θέμα και συγκεκριμένα στις πληροφορίες για ασθενείς της Αμερικανικής Εταιρίας των Νευροχειρουργών, καθώς και του αντίστοιχου ιστότοπου του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) το οποίο υπηρετούσα επί τριετίας

http://www.aans.org/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Trigeminal%20Neuralgia.aspx

http://www.nhs.uk/conditions/Trigeminal-neuralgia/Pages/Introduction.aspx